Lääkkeen hinta

Lääkkeen hinta

Lääkkeiden hinnat ovat lääkelain mukaan kaikissa Suomen apteekeissa samat. Lääkkeissä noudatetaan valtioneuvoston lääketaksan hinnoittelua. Reseptilääkkeen hintaan vaikuttavat lisäksi Kelan lääkekorvaukset, lääkevaihto ja viitehinta. Sotaveteraaneille myönnetään lakisääteisesti kymmenen prosentin alennus peruskorvattavista reseptilääkkeistä ja itsehoitolääkkeistä.

Kelan lääkekorvaukset

Kelan lääkekorvaus myönnetään suurimmalle osalle lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä. Korvauksen saa suoraan apteekissa esittämällä Kela-kortin. Korvausta saa lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 € / kalenterivuosi, eli alkuomavastuu nollautuu vuodenvaihteessa. Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita.

 

Korvausluokat Korvataan Kiinteä omavastuu
Peruskorvattavat 40 % 0 euroa / ostokerta
Alempi erityiskorvaus 65 % 0 euroa / ostokerta
Ylempi erityiskorvaus 100 % 4,50 euroa / lääke

 

Keskenään vaihtokelpoisissa lääkkeissä Kela-korvauksen laskentaperusteena käytetään niin sanottua viitehintaa. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella lääkekorvaus maksetaan.

Suuret lääkekustannukset

Jos Kela-korvattavien lääkkeiden omavastuut ylittävät 572 euroa vuonna 2019, asiakas maksaa sen jälkeen  korvattavista lääkkeistä 2,50 euroa lääkettä kohden ja Kela korvaa loput. Viitehinnan ylitykset eivät kerrytä omavastuuta ja jäävät kokonaan asiakkaan maksettavaksi. Apteekkimme asiakkailta voimme seurata Kelan omavastuurajan täyttymistä. Omavastuuosuuden ylittyessä Kela lähettää asiakkaalle kotiin ilmoituksen.

Lääkevaihto ja viitehinta

Jos lääkäri on määrännyt lääkevaihdon piiriin kuuluvan, viitehintaa kalliimman lääkkeen, apteekki ehdottaa sen vaihtamista vastaavaan, mutta korkeintaan viitehintaiseen lääkkeeseen. Jos asiakas ei halua vaihtaa lääkärin määräämää lääkettä apteekin tarjoamaan, lääkekorvaus maksetaan viitehinnan perusteella. Tällöin asiakkaan on maksettava viitehinnan ylittävä osa kokonaan itse. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein. Tällöin viitehintaa ei sovelleta ja asiakas saa Kela-korvauksen juuri sen lääkkeen hinnan perusteella, jonka lääkäri on määrännyt. Lääkevaihtoon voi suhtautua turvallisin mielin, sillä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) hyväksyy vaihdon piiriin vain sellaiset lääkkeet, jotka voidaan vaihtaa keskenään.

Myös joillakin itsehoitolääkkeillä on edullisempia vaihtoehtoja, joista apteekissamme kerromme mielellämme. Lääkkeiden hintavertailu -linkin kautta voitte itse myös tarkistaa löytyykö lääkkeillenne edullisempia vaihtoehtoja.

Maksutavat

Maksuvälineenä käyvät käteinen raha ja kaikki yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä elektroniset kortit. Tiliasiakkaiksi hyväksytään hoitokotien ja kotihoidon asiakkaat. Apteekkimme tiliasiakkaana voitte tehdä kanssamme suoraveloitussopimuksen.

Työpaikkakassat

Vuokko apteekissa toimii laskutus useisiin työpaikkakassoihin, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon, perusturvakeskuksiin ja sosiaalitoimistoihin. Lisätietoja laskutettavista työpaikkakassoista voitte kysyä apteekistamme.